Logo SGH

Barbara Dobiegała-Korona

Barbara Dobiegała-Korona

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, twórca i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Wartością Klienta. Promotor wielu prac doktorskich z zakresu zarządzania wartością klienta. Autor licznych publikacji z zakresu nowoczesnego marketingu, zarządzania wartością przedsiębiorstwem oraz zarządzania wartością klienta (ponad 40 książek jako autor lub współautor oraz ponad 150 artykułów). Posiada także publikacje w języku angielskim, czeskim i chińskim.


Pomiar i maksymalizacja indywidualnej wartości klienta

Fragment artykułu Dobiegała-Korona B., Tomczyk.P., Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2011, s. 5-16. Pomiar i maksymalizacja wartości klienta – wartość przeciętna i wartość indywidualna W zakresie pomiaru wartości klienta można wyróżnić więcej niż jedno podejście[1]. Według V. Kumara podejścia można podzielić na oddolne i […]

Wartość klienta czy wartość dla klienta

Artykuł opublikowany jako: B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1, październik 2006. W ostatnich latach największą karierę w zakresie budowania wartości przedsiębiorstwa zrobiły dwie kategorie: wartość klienta (customer value) oraz zarządzanie wartością klienta (customer management value). Jakkolwiek, zarówno w literaturze przedmiotu jak i w […]

Książka „Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce”

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach. Najważniejszy z nich to rynek klientów. Klienci bowiem dostarczają przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, takich jak akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący wartość w firmie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej opartej na majątku trwałym w stronę […]Premium Wordpress Themes