Logo SGH

Dorota Ciesielska

Dorota Ciesielska

Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną z globalna gospodarką usług, offshoringiem oraz zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym.


Książka: Polska w pułapce średniego dochodu?

Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska-Maciągowska, Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013. Przedmowa Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu komentatorów zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść […]

Outsourcing procesów biznesowych na przykładzie strategii rozwoju H&M

Niniejszy artykuł został w całości opublikowany w książce D.Ciesielska, M-J. Radło (red.), Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa 2011. W przeszłości firmy realizowały zdecydowaną większość procesów biznesowych we własnym zakresie. Dotyczyło to praktycznie wszystkich działań, jakie są potrzebne do funkcjonowania firmy, czyli procesów związanych zarówno z produkcją, marketingiem, logistyką, jak i […]Premium Wordpress Themes