Logo SGH

Dorota Podedworna-Tarnowska

Dorota Podedworna-Tarnowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek rady nadzorczej oraz Komitetu Audytu i Komitetu ds. Inwestycji w Banku BPH SA. W przeszłości konsultant w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz członek i wiceprzewodniczący rad nadzorczych w kilku instytucjach.


Książka „Dylematy inwestowania. Rodzaje, efektywność, przykłady”

Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia. Aktualność tematu inwestowania wynika również z ciągłej zmienności uwarunkowań funkcjonowania światowego systemu finansowego i występujących w nim turbulencji. Książka ma na celu wyjaśnienie tych zawiłości i przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących inwestowania. Charakteryzuje się ona różnorodnością […]

Dług publiczny a niewypłacalność państwa

Zaciąganie długu publicznego i ciężar ponoszenia kosztów jego obsługi wynika z konieczności finansowania wydatków państwa. Podstawową formą jego finansowania jest emisja obligacji skarbowych. Pozyskany z tego tytułu kapitał ma niewątpliwie tę zaletę, że jest udostępniony na bardzo długi termin jednocześnie u wielu wierzycieli pochodzących niemalże z całego świata, co jest […]Premium Wordpress Themes