Logo SGH

Emilia Tomczyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka Fulbrighta. Autorka monografii i artykułów z zakresu modelowania oczekiwań ekonomicznych, hedonicznych modeli cen nieruchomości oraz kwantyfikacji i analizy danych ankietowych.


Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości

Niniejszy wpis zawiera główne tezy z opracowania: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [w:] Sł. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 228-236. W nowoczesnej gospodarce dostępnych jest wiele źródeł danych […]Premium Wordpress Themes