Logo SGH

Magdalena Mikołajek-Gocejna

Magdalena Mikołajek-Gocejna

Adiunkt, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa


Mierniki wartości a oczekiwania inwestorów

Wprowadzenie Tworzenie wartości dla akcjonariuszy oznacza pokonywanie oczekiwań inwestorów, co do stopy zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału. Większość menedżerów wie także, że masowe wzrosty cen akcji spółek giełdowych pod koniec lat 90-tych były w dużym stopniu determinowane oczekiwaniami inwestorów, a nie poprawą rezultatów ich działalności. Badania prowadzone przez Boston […]

Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]

Czy ze zła kryzysu można wydobyć coś dobrego?

W minionym ćwierćwieczu nastąpił bezprecedensowy rozwój rynków finansowych, które stały się kołem zamachowym światowej gospodarki, ale z drugiej strony, jak to podkreśla K. Rybiński, stały się „hegemonem, któremu podporządkowano wiele decyzji, szczególnie w obszarze polityki pieniężnej, fiskalnej i regulacyjnej”[1], a „chciwość i żądza zysków wzięły górę nad rozsądną kalkulacją”[2]. Wydaje […]Premium Wordpress Themes