Logo SGH

Marek Panfil

Marek Panfil

Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: wycena wartości przedsiębiorstw, zarządzanie wartością firmy (Value Based Management), wycena wartości niematerialnych i prawnych, źródła finansowania przedsiębiorstwa, fundusze private equity, wykupy lewarowane (LBO), biznesplany, studia wykonalności ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.


Książka „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki”

Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna wartość przedsiębiorstwa, przez którą rozumiemy jego zdolność do generowania wolnej gotówki. Akcent jest zatem położony na przyszłość, […]

Wady i zalety wykupu menedżerskiego

W rozwiniętych gospodarkach transakcje wykupu menedżerskiego (MBO) i wykupu lewarowanego (LBO) stanowią ważny segment rynku finansowego. Ich ogromna zaleta polega na tym, że kadra menedżerska przejmuje spółkę bez zaangażowania znacznych środków finansowych. MBO i LBO są głównie finansowane przez zewnętrzne podmioty finansowe. Co to jest wykup menedżerski? Wykup menedżerski (ang. […]Premium Wordpress Themes