Logo SGH

Paulina Roszkowska

Paulina Roszkowska

Adiunkt, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa


Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?

Fragment książki: P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, a zwłaszcza zaistnienie problemów globalnych, ewolucja świadomości społeczeństw, procesy internacjonalizacji, migracja kapitału, a także gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych spowodowały przewartościowania w zakresie celów i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W […]

Książka „Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność”

Zobacz fragment książki pt. „Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?” Nowoczesne przedsiębiorstwa, by maksymalizować wartość i móc skutecznie konkurować w gospodarce XXI wieku, komunikują wyniki z obszaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w raportach biznesowych. Książka, którą proponuję czytelnikowi – menedżerowi, pracownikowi korporacji, czy firmy sektora MŚP, studentowi […]

Konkurencyjność spółek notowanych na GPW a raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Nikt nie chce być pierwszy na parkiecie! Ale, gdy wszyscy tańczą, nie wypada do nich nie dołączyć… Głównym celem przedsiębiorstwa pozostaje niezmiennie maksymalizacja zysku. W przypadku spółki publicznie notowanej cel ten można opisać jako dążenie do maksymalnej wyceny walorów firmy przez rynek kapitałowy, czyli maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Wnikliwi inwestorzy, […]Premium Wordpress Themes