Logo SGH

Sylwia Sobolewska

Sylwia Sobolewska

Adiunkt, Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa.


Zmiany stylu życia a migracja kapitału

Coraz częściej przedmiotem zainteresowania menadżerów jest styl życia konsumentów, ponieważ poznanie stylu życia pozwala nie tylko na stworzenie odpowiedniego produktu, czy usługi, ale daje możliwość przedstawienia go w materiałach promocyjnych w aranżacjach, które wpłyną na pozytywne odczucia klientów, a przez to zwiększy się prawdopodobieństwo ich zakupu.  Dla migracji kapitału wraz […]

Umiejętności analityczne przedsiębiorstw

Systemy informacyjne od dawna znajdują się w polu zainteresowań zarówno teoretyków, jak i praktyków. T.Davenport i J.Harris zauważyli w swojej książce „Competing on Analitics”, że wiodące przedsiębiorstwa XXI wieku wygrywają z rywalami, nie dzięki gromadzeniu danych, ale dzięki ich analizowaniu[1]. Wydaje się, że jest to oczywiste, jednak wiele przedsiębiorstw wciąż […]Premium Wordpress Themes