Logo SGH

Wojciech Kurowski

Wojciech Kurowski

Doktorant w Instytucie Zarządzania Wartością, SGH. Zainteresowania naukowe: przejmowanie wartości w gospodarce cyfrowej. Autor prowadzi blog dostępny pod adresem: www.wojciechkurowski.blogspot.com.


Świat nie jest płaski

Geometria euklidesowa to geometria przestrzeni „płaskich”, czyli o krzywiźnie zerowej. Na pierwszy rzut oka powinna ona dotyczyć gospodarki cyfrowej. Internet, zorganizowanie sieciowe, outsourcing spłaszcza gospodarkę, gdyż wyrównuje szanse dla wszystkich graczy na rynku. Umożliwia działalność na równych zasadach, znosząc przywileje oraz ograniczenia. Każdy może czerpać korzyści z globalnego rynku i […]

Wartości organizacji przestępczych w systemie wartości ekonomicznych

Cechą wspólną grup przestępczych i przedsiębiorstw jest główny, finansowy cel działalności – maksymalizacja wartości. Obie organizacje postrzegane są jako forma inwestycji swych właścicieli, oczekujących z tego tytułu wymiernych korzyści finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym[1]. Oczekiwanie to jest wynikiem zainwestowania kapitału w określone przedsięwzięcie, rezygnacji z innych możliwości wykorzystania go (poniesienia […]

Modele biznesowe serwicyzacji a formy popełnienia przestępstwa

Na małą skalę bakterie nie zawsze są szkodliwe, często wręcz  bywają użyteczne. Działają korzystnie, uodparniają organizm  i leczą infekcję. Inne jest ich działanie, gdy mamy z nimi do czynienia na większą skalą.  Tę obserwację  można odnieść również do świata przestępczości zorganizowanej. Najzyskowniejsze są przestępstwa skonstruowane z mikroprzestępstw lub działań legalnych powiązanych […]

Wirus biznesu

Mechanizm systemu przestępczości zorganizowanej w uproszczeniu jest zawarty w obszarze IT. Przedsiębiorstwa legalne i przestępcze biznesy można zestawić z użytecznymi programami i wirusami. Wirus to również program, zawiera przecież te same elementy i podobną budowę. Jego twórca też musi mieć odpowiedni warsztat – wiedzę programistyczną. Jednak mimo tych podobieństw i […]Premium Wordpress Themes