Logo SGH


Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (koncepcja rozprawy doktorskiej)

Koncepcja rozprawy doktorskiej pisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Hermana.   1. Uzasadnienie wyboru tematu Przedsiębiorstwo konkuruje na wielu rynkach (rynek kapitału, pracowników, klientów, dostawców). We współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia nabiera rywalizacja na rynku klientów[1]. Wynika to z faktu rosnącej presji konkurencyjnej oraz rozwoju technik informatycznych, umożliwiających gromadzenie, […]

Synergie badawcze w Katedrze Zarządzania Wartością

Katedra Zarządzania Wartością powstała pierwszego lipca 2010 roku w wyniku konsolidacji dwóch dotychczas istniejących w SGH katedr: Small Businessu i Marketingu. Pracuje w niej obecnie 3 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 17 adiunktów i 5 doktorantów. Stale współpracuje z nią naukowo ponad 20 osób z praktyki gospodarczej. Dokonane zmiany i utworzenie w […]Premium Wordpress Themes