Logo SGH


Ryzyko i regulacje systemowo ważnych instytucji finansowych

Eskalacja zagrożeń wynikających z istnienia ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych pojawił się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Szeroka dyskusja w wielu krajach i międzynarodowych instytucjach na temat regulacji dużych struktur finansowych (Systemically Important Financial Institutions), znalazła między innymi odzwierciedlenie w dokumencie […]

System bezpieczeństwa finansowego

Można uznać, że polski system bezpieczeństwa finansowego jest dobrze zorganizowany. Składają się nań: Komitet Stabilności Finansowej, Ministerstwo Finansów, KNF, NBP, BFG, a każda z instytucji ma ustawowo określone zadania, tak w przypadkach kryzysów pojedynczych instytucji finansowych, jak i kryzysu systemowego. Nie znaczy to, że system jest doskonały i nie ma […]Premium Wordpress Themes