Logo SGH


Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości

Niniejszy wpis zawiera główne tezy z opracowania: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [w:] Sł. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 228-236. W nowoczesnej gospodarce dostępnych jest wiele źródeł danych […]

Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Umiejętności analityczne przedsiębiorstw

Systemy informacyjne od dawna znajdują się w polu zainteresowań zarówno teoretyków, jak i praktyków. T.Davenport i J.Harris zauważyli w swojej książce „Competing on Analitics”, że wiodące przedsiębiorstwa XXI wieku wygrywają z rywalami, nie dzięki gromadzeniu danych, ale dzięki ich analizowaniu[1]. Wydaje się, że jest to oczywiste, jednak wiele przedsiębiorstw wciąż […]Premium Wordpress Themes