Logo SGH


Fałszywy urok innowacji? Raport Polska 2030. Długookresowa strategia rozwoju kraju

Kilka miesięcy temu ukazała się nowa długookresowa strategia rozwoju kraju do roku 2030. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, bo pokazuje jakie jest obecnie myślenie ludzi zbliżonych do rządu o potrzebach rozwojowych kraju, o tym co nas może czekać w przeszłości, co według autorów jest ważne, jakie powinniśmy realizować priorytety rozwojowe.  […]

Kryzys finansowy a teoria gier

Fragmenty artykułu: T. Dąbrowski, Kryzys a teoria gier – czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2012. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych, uznawany jest przez większość ekonomistów za najpoważniejsze tego typu wydarzenie od czasu Wielkiego Kryzysu końca lat 20. i początku […]

Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Efekt sieci – czy liczba użytkowników jest ważniejsza niż jakość produktu?

Fragmenty artykułu : T. Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, “Marketing i Rynek”, 11/2010.  Całość artykułu dostępna jest na stronie doligalski.net. Efekty sieciowe oznaczają sytuację, w której wartości dla klienta zmieniają się wraz z liczbą użytkowników danego produktu, w szczególności wzrastają wraz z rosnącą liczbą klientów.  Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu różnych […]Premium Wordpress Themes