Logo SGH


Zarządzanie wartością firmy: pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmowa z dr. Andrzejem Szablewskim

Z dr. Andrzejem Szablewskim o zarządzaniu wartością firmy rozmawia Tymoteusz Doligalski. Rozmowa odbyła się 12 stycznia 2012 r. w Katedrze Zarządzania Wartością SGH. Zobacz również książkę Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki  pod red. nauk. M. Panfila i A. Szablewskiego. Jaka jest geneza zarządzania wartością firmy? Określenie genezy zarządzania wartością […]

Książka „Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność”

Zobacz fragment książki pt. „Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?” Nowoczesne przedsiębiorstwa, by maksymalizować wartość i móc skutecznie konkurować w gospodarce XXI wieku, komunikują wyniki z obszaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w raportach biznesowych. Książka, którą proponuję czytelnikowi – menedżerowi, pracownikowi korporacji, czy firmy sektora MŚP, studentowi […]

Konkurencyjność spółek notowanych na GPW a raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Nikt nie chce być pierwszy na parkiecie! Ale, gdy wszyscy tańczą, nie wypada do nich nie dołączyć… Głównym celem przedsiębiorstwa pozostaje niezmiennie maksymalizacja zysku. W przypadku spółki publicznie notowanej cel ten można opisać jako dążenie do maksymalnej wyceny walorów firmy przez rynek kapitałowy, czyli maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Wnikliwi inwestorzy, […]

Czy ze zła kryzysu można wydobyć coś dobrego?

W minionym ćwierćwieczu nastąpił bezprecedensowy rozwój rynków finansowych, które stały się kołem zamachowym światowej gospodarki, ale z drugiej strony, jak to podkreśla K. Rybiński, stały się „hegemonem, któremu podporządkowano wiele decyzji, szczególnie w obszarze polityki pieniężnej, fiskalnej i regulacyjnej”[1], a „chciwość i żądza zysków wzięły górę nad rozsądną kalkulacją”[2]. Wydaje […]Premium Wordpress Themes