Logo SGH


Fałszywy urok innowacji? Raport Polska 2030. Długookresowa strategia rozwoju kraju

Kilka miesięcy temu ukazała się nowa długookresowa strategia rozwoju kraju do roku 2030. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, bo pokazuje jakie jest obecnie myślenie ludzi zbliżonych do rządu o potrzebach rozwojowych kraju, o tym co nas może czekać w przeszłości, co według autorów jest ważne, jakie powinniśmy realizować priorytety rozwojowe.  […]

Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Tworzenie rynków czy służebne podejście do klienta?

Fragment referatu zgłoszonego na XXIV Ogółnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Uniwersytet Rzeszowski, 12-14 września 2012. Pełna treść referatu:  Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych. Zobacz również: Internet-based Customer Portfolio Building. Koncepcja tworzenia i kształtowania rynków pojawia się często w publikacjach z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego. Pomimo tego istnieje potrzeba dogłębniejszego […]

Kreacja wartości w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wewnątrzorganizacyjnych mediów społecznościowych

Społeczności internetowe odgrywają coraz większą rolę w życiu konsumentów i w działalności przedsiębiorstw. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja oparta na informacji i rozwoju technologicznym. Bez względu na czas i miejsce społeczeństwo informacyjne, którego jesteśmy częścią, ma możliwość przetwarzania, gromadzenia i przekazywania informacji zmieniając sposób, w jaki funkcjonuje. W ludzkiej […]

Klient jako współtwórca innowacji

W ostatnich latach podejście do innowacji zmieniło się w sposób radykalny. Nie wystarcza już dziś zatrudnienie najlepszych inżynierów i naukowców. Obecnie, kluczem do osiągnięcia sukcesu staje się nie tylko umiejętność lepszego zrozumienia pragnień lub oczekiwań klientów, lecz także angażowanie ich w proces współtworzenia innowacji. Współcześni konsumenci przestają być jedynie nabywcami […]Premium Wordpress Themes