Logo SGH


Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Efekt sieci – czy liczba użytkowników jest ważniejsza niż jakość produktu?

Fragmenty artykułu : T. Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, “Marketing i Rynek”, 11/2010.  Całość artykułu dostępna jest na stronie doligalski.net. Efekty sieciowe oznaczają sytuację, w której wartości dla klienta zmieniają się wraz z liczbą użytkowników danego produktu, w szczególności wzrastają wraz z rosnącą liczbą klientów.  Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu różnych […]Premium Wordpress Themes