Logo SGH


Książka: Polska w pułapce średniego dochodu?

Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska-Maciągowska, Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013. Przedmowa Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu komentatorów zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść […]

Ryzyko i regulacje systemowo ważnych instytucji finansowych

Eskalacja zagrożeń wynikających z istnienia ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych pojawił się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Szeroka dyskusja w wielu krajach i międzynarodowych instytucjach na temat regulacji dużych struktur finansowych (Systemically Important Financial Institutions), znalazła między innymi odzwierciedlenie w dokumencie […]

Kryzys finansowy a teoria gier

Fragmenty artykułu: T. Dąbrowski, Kryzys a teoria gier – czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2012. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych, uznawany jest przez większość ekonomistów za najpoważniejsze tego typu wydarzenie od czasu Wielkiego Kryzysu końca lat 20. i początku […]

Książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego”

Zobacz fragmenty książki: Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Relacje z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa,  Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego. Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem […]

Paskudne perspektywy Europy

W długiej perspektywie Europa przestanie się rozwijać W świetle polskiej prezydencji w Unii Europejskiej warto przyjrzeć się perspektywom wzrostu gospodarczego w Europie. A nie wygląda to dobrze. Wręcz wygląda bardzo źle. Trendy długookresowe są niepokojące szczególnie dla świata rozwiniętego. W świecie obserwujemy obecnie niepewność co do przyszłości, brak nadziei na […]Premium Wordpress Themes