Logo SGH


Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości

Niniejszy wpis zawiera główne tezy z opracowania: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [w:] Sł. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 228-236. W nowoczesnej gospodarce dostępnych jest wiele źródeł danych […]

Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]

Paskudne perspektywy Europy

W długiej perspektywie Europa przestanie się rozwijać W świetle polskiej prezydencji w Unii Europejskiej warto przyjrzeć się perspektywom wzrostu gospodarczego w Europie. A nie wygląda to dobrze. Wręcz wygląda bardzo źle. Trendy długookresowe są niepokojące szczególnie dla świata rozwiniętego. W świecie obserwujemy obecnie niepewność co do przyszłości, brak nadziei na […]Premium Wordpress Themes