Logo SGH


Efekt sieci – czy liczba użytkowników jest ważniejsza niż jakość produktu?

Fragmenty artykułu : T. Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, “Marketing i Rynek”, 11/2010.  Całość artykułu dostępna jest na stronie doligalski.net. Efekty sieciowe oznaczają sytuację, w której wartości dla klienta zmieniają się wraz z liczbą użytkowników danego produktu, w szczególności wzrastają wraz z rosnącą liczbą klientów.  Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu różnych […]Premium Wordpress Themes