Logo SGH


Kancelaria Premiera RP – komentarz usunięty przez ACTA

Zobacz również:  Wojciech Kurowski, Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Fragment tekstu: T. Dąbrowski, D. Pacha, Kształtowanie reputacji jako wartości dla klienta. Rola mediów społecznościowych, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2012 [w druku]. Reputacja jest niezwykle cennym zasobem firm […]

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Większość firm uważa, iż pozytywny wizerunek ma istotne znaczenie dla ich długotrwałego sukcesu. Firmy opracowują więc specjalne programy, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, których celem jest nie tylko kreowanie pożądanego wizerunku, ale również osiągnięcie […]

Konferencja: Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu?

Konferencja Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH:  Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu? Termin: 23 luty 2012 r., godz. 10.00-13.00 Miejsce: Budynek C SGH, Al. Niepodległości 128, (róg ul. Madalińskiego), sala 3A Okazję do spotkania stanowi przedstawienie 25 października 2011 r. przez Komisję Europejską nowej strategii w […]

Relacje z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Proces globalizacji wymusza na podmiotach gospodarczych konieczność dostosowywania się do nowych reguł funkcjonowania. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się w konstruowaniu swojej strategii rozwoju, oprócz aspektów ekonomicznych, uwzględniać również aspekty społeczne i ekologiczne. Staje się to możliwe […]

Książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego”

Zobacz fragmenty książki: Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Relacje z interesariuszami a wartość reputacji przedsiębiorstwa,  Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego. Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem […]Premium Wordpress Themes