Logo SGH


Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestorów i ceny akcji na rynku kapitałowym są ich oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów ekonomicznych. W ekonomii przypisuje się temu czynnikowi istotną rolę, ponieważ oczekiwania zmniejszają niepewność dzięki jej własnemu predykatywnemu charakterowi [M.Z. Mucha, 2009, s. 7]. W ekonomii oczekiwania są traktowane jako […]

Zarządzanie wartością firmy: pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmowa z dr. Andrzejem Szablewskim

Z dr. Andrzejem Szablewskim o zarządzaniu wartością firmy rozmawia Tymoteusz Doligalski. Rozmowa odbyła się 12 stycznia 2012 r. w Katedrze Zarządzania Wartością SGH. Zobacz również książkę Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki  pod red. nauk. M. Panfila i A. Szablewskiego. Jaka jest geneza zarządzania wartością firmy? Określenie genezy zarządzania wartością […]

System bezpieczeństwa finansowego

Można uznać, że polski system bezpieczeństwa finansowego jest dobrze zorganizowany. Składają się nań: Komitet Stabilności Finansowej, Ministerstwo Finansów, KNF, NBP, BFG, a każda z instytucji ma ustawowo określone zadania, tak w przypadkach kryzysów pojedynczych instytucji finansowych, jak i kryzysu systemowego. Nie znaczy to, że system jest doskonały i nie ma […]

Wady i zalety wykupu menedżerskiego

W rozwiniętych gospodarkach transakcje wykupu menedżerskiego (MBO) i wykupu lewarowanego (LBO) stanowią ważny segment rynku finansowego. Ich ogromna zaleta polega na tym, że kadra menedżerska przejmuje spółkę bez zaangażowania znacznych środków finansowych. MBO i LBO są głównie finansowane przez zewnętrzne podmioty finansowe. Co to jest wykup menedżerski? Wykup menedżerski (ang. […]Premium Wordpress Themes