Logo SGH


Przemysł wyszukiwarek internetowych

Dynamiczny rozwój technologii IT jako narzędzia natychmiastowej komunikacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że pojawił się nowy obszar studiów nad produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług oraz idei w sieci World Wide Web. W 1997 roku Evan I. Schwartz określił je w książce pod takim samym tytułem mianem […]

Tworzenie rynków czy służebne podejście do klienta?

Fragment referatu zgłoszonego na XXIV Ogółnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Uniwersytet Rzeszowski, 12-14 września 2012. Pełna treść referatu:  Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych. Zobacz również: Internet-based Customer Portfolio Building. Koncepcja tworzenia i kształtowania rynków pojawia się często w publikacjach z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego. Pomimo tego istnieje potrzeba dogłębniejszego […]Premium Wordpress Themes