Logo SGH


Marketing sensoryczny

Fragment pozycji: I. Skowronek, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012. Zobacz również fragment powyższej pozycji:  Rola i determinanty wizerunku organizacji   W najprostszej definicji: „marketing sensoryczny angażuje zmysły konsumentów i wpływa na ich zachowanie”[1]. Zdaniem Hulténa, Broweusa i van Dijka, marketing sensoryczny umożliwia realizację celów długoterminowych: przekazywanie […]

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Czy się opłaca? Relacja z konferencji

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) odnosząca się do uwzględniania w działalności przedsiębiorstwa nie tylko aspektów finansowych, ale i społecznych czy ekologicznych, w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało popularna i wciąż budzi wiele emocji. 25 października 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię w zakresie CSR. Jednym z punktów tej strategii […]

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Większość firm uważa, iż pozytywny wizerunek ma istotne znaczenie dla ich długotrwałego sukcesu. Firmy opracowują więc specjalne programy, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, których celem jest nie tylko kreowanie pożądanego wizerunku, ale również osiągnięcie […]

Konferencja: Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu?

Konferencja Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH:  Czy przedsiębiorstwu opłaca się społeczna odpowiedzialność biznesu? Termin: 23 luty 2012 r., godz. 10.00-13.00 Miejsce: Budynek C SGH, Al. Niepodległości 128, (róg ul. Madalińskiego), sala 3A Okazję do spotkania stanowi przedstawienie 25 października 2011 r. przez Komisję Europejską nowej strategii w […]

Raportowanie biznesowe – co, komu, po co, jak raportować?

Fragment książki: P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, a zwłaszcza zaistnienie problemów globalnych, ewolucja świadomości społeczeństw, procesy internacjonalizacji, migracja kapitału, a także gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych spowodowały przewartościowania w zakresie celów i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W […]Premium Wordpress Themes