Logo SGH


Klient jako współtwórca innowacji

W ostatnich latach podejście do innowacji zmieniło się w sposób radykalny. Nie wystarcza już dziś zatrudnienie najlepszych inżynierów i naukowców. Obecnie, kluczem do osiągnięcia sukcesu staje się nie tylko umiejętność lepszego zrozumienia pragnień lub oczekiwań klientów, lecz także angażowanie ich w proces współtworzenia innowacji. Współcześni konsumenci przestają być jedynie nabywcami […]Premium Wordpress Themes