Logo SGH


Kierownik – menedżer – lider

  Trzy powyższe słowa, w zarządzaniu powszechnie używane, bywają stosowane zamiennie. Jeżeli czyni tak „człowiek z ulicy”, nie ma to większego znaczenia i nikomu nie przeszkadza. W profesjonalnym zarządzaniu jest inaczej i warto te różnice rozumieć – choć od razu dodaję, że i tutaj nie ma powszechnej zgody co do […]

Model biznesowy – definicje i podejścia

Fragment: T. Doligalski, Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów, [w:] T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. Definicji i podejść do modeli biznesowych (zwanych dalej: modelami biznesu) w literaturze przedmiotu jest wiele. Liczna są również opracowania przedstawiające klasyfikacje tych podejść. […]

Optymalizacja vs. maksymalizacja i minimalizacja

We współczesnej ekonomii i w zarządzaniu szczególnie często używanymi terminami są maksymalizacja i minimalizacja. Kilka dekad temu częściej używano terminu optymalizacja, częściej też uważano, że optymalizacja jest na ogół lepsza, niż maksymalizacja i minimalizacja. Jak jest w rzeczywistości?   Wyjaśnienie pojęć Maksymalizacja polega na zwiększaniu różnych kategorii (ekonomicznych, technicznych, i […]

Menedżeryzm

Menedżeryzm to filozofia zarządzania, częściowo także ideologia, eksponująca znacznie profesjonalnego zarządzania i szczególnie ważną rolę zawodowych menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach. Książką, która pomogła wypromować profesjonalne zarządzanie, była The Concept of the Corporation Petera F. Druckera, będąca efektem jego pionierskich badań nad istotą zarządzania i rolą zarządzających, przeprowadzonych w latach 40. […]

Co to jest zarządzanie wartością klienta?

Zarządzania wartością klienta wywodzi się bezpośrednio z marketingu relacji[1] i stanowi przejaw odejścia od zarządzania portfelem produktów na rzecz zarządzania portfelem klientów[2]. Kim jest klient? W języku polskim pojęcie „klient” oznacza osobę lub organizację dokonującą zakupu produktu lub usługi, czyli podmiot, który płaci[3]. Polski termin „klient” jest zatem równoznaczny z angielskim […]Premium Wordpress Themes