Logo SGH

Książka „Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce”

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach. Najważniejszy z nich to rynek klientów. Klienci bowiem dostarczają przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, takich jak akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący wartość w firmie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej opartej na majątku trwałym w stronę relacji z klientami. Umiejętne zarządzanie wartością klienta poprzez rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi determinantę wzrostu wartości firmy oraz poziomu jej zysku.

Książka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności:

 • menedżerów i specjalistów zajmujących się rozwojem relacji z klientami i innymi obszarami w przedsiębiorstwach (finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT);
 • kadry akademickiej i badaczy zajmujących się zarządzaniem i ekonomią;
 • studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów kierunków ekonomicznych
  (fragment przedmowy)

Opracowanie to, składające się z dwóch integralnych i dopełniających się części, dowodzi, że problem wartości dla klienta można przedstawiać w rożnych obszarach tematycznych, które się wzajemnie przenikają. Przedstawione wyniki badań mogą być pożyteczne dla szerokiego grona czytelników, zarówno dla praktyki gospodarczej, jak i dla osób chcących rozszerzyć wiedzę na temat zachowań przedsiębiorców, szczególnie w czasach kryzysu. Jest to także materiał, który może służyć studentom do pisania prac dyplomowych.

Dr hab. Anna Dąbrowska, prof. nadzw.
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji

 

Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce
Red. nauk.: Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski

Spis treści:

 • Cel i metodologia badań – Barbara Dobiegała-Korona, Piotr Polański
 • Orientacja na klienta – Barbara Dobiegała-Korona
 • Ceny i dystrybucja jako wartości dla klienta – Jan Pindakiewicz
 • Bazy danych w budowaniu wartości klienta -Sylwia Sobolewska
 • Czynniki decydujące o trwałości relacji z klientami w badanych firmach – Alicja Krzepicka
 • Sposoby pozyskiwania klientów i rozwój relacji z klientami – Tymoteusz Doligalski (zobacz fragment)
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wartość dla klienta – Katarzyna Majchrzak
 • Ocena wiarygodności klientów korporacyjnych –Piotr Masiukiewicz
 • Kreowanie wartości dla klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego –  Barbara Kucharska
 • Kreowanie wartości dla klienta przez producentów napojów bezalkoholowych –  Sebastian Zupok
 • Marka miejscowości jako element wartości niematerialnej przedsiębiorstw – Ewa Lipianin-Zontek, Zbigniew Zontek
 • Zarządzanie znakiem towarowym jako elementem marki – Wiesław Kotarba
 • Wpływ lojalności klienta na budowanie wizerunku marki – Dawid Kuraś
 • Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jako źródła wartości dla klienta – Grzegorz Zasuwa
 • Pomiar wartości życiowej klienta w firmie ubezpieczeniowej – Magdalena Joanna Parzych
 • Zaufanie konsumenta jako czynnik kluczowy przetrwania firmy usługowej – Anna Maksymiak
 • Innowacje jako kluczowy czynnik konkurencyjności – Józef Frąś
 • Opodatkowanie działalności handlowej osób fizycznych a nieuczciwa konkurencja na aukcjach internetowych –  Aleksander Werner
 • Rola pracowników w kształtowaniu wartości dla klienta – Dawid Szostek

Barbara Dobiegała-Korona

Barbara Dobiegała-Korona

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, twórca i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Wartością Klienta. Promotor wielu prac doktorskich z zakresu zarządzania wartością klienta. Autor licznych publikacji z zakresu nowoczesnego marketingu, zarządzania wartością przedsiębiorstwem oraz zarządzania wartością klienta (ponad 40 książek jako autor lub współautor oraz ponad 150 artykułów). Posiada także publikacje w języku angielskim, czeskim i chińskim.
Zobacz inne artykuły autora »



Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski

Adiunkt w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, zarządzanie wartością klienta. Kierownik Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy SGH. Zobacz również: modele biznesowe. Więcej >
Zobacz inne artykuły autora »

Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes